Độc đáo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" ghi tạc trên núi cách đây nửa thế kỷ

Dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI" trên đỉnh Nhón. Ảnh: PV
Dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI" trên đỉnh Nhón. Ảnh: PV
Dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI" trên đỉnh Nhón. Ảnh: PV
Lên top