Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Độc đáo chiếc mô tô bằng gỗ 175 phân khối của nông dân Lâm Đồng