Doanh thu của nhiều cơ quan báo chí sụt giảm mạnh trong năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2020 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2020 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết báo chí toàn quốc năm 2020 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top