Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Doanh nhân Việt đưa ra giải pháp chống ngập TPHCM “Made in Vietnam“