Doanh nhân, doanh nghiệp cần xây dựng tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu dự Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu dự Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn đại biểu dự Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp năm 2021. Ảnh: Doãn Tấn
Lên top