Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực tăng trưởng của các nền kinh tế APEC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hồng Nguyễn