kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam 13.10

Doanh nghiệp, doanh nhân là động lực của nền kinh tế

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày các phát triển, vững mạnh. Ảnh: Vũ Long
Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày các phát triển, vững mạnh. Ảnh: Vũ Long
Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày các phát triển, vững mạnh. Ảnh: Vũ Long
Lên top