“Doanh nghiệp cung cấp máy tàu làm việc trực tiếp với ngư dân là sai”

Chuyên gia Hàn Quốc kiểm tra máy tàu gặp sự cố. Ảnh: X.N
Chuyên gia Hàn Quốc kiểm tra máy tàu gặp sự cố. Ảnh: X.N
Chuyên gia Hàn Quốc kiểm tra máy tàu gặp sự cố. Ảnh: X.N
Lên top