Đoàn xe Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến khách sạn Marriott

An ninh được thắt chặt khu vực Đại lộ Thăng Long.
An ninh được thắt chặt khu vực Đại lộ Thăng Long.