Đoàn xe tang đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Hà Nội

Đoàn xe tang di chuyển trên phố Tràng Tiền
Đoàn xe tang di chuyển trên phố Tràng Tiền
Đoàn xe tang di chuyển trên phố Tràng Tiền
Lên top