Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Viết Thành
Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Viết Thành
Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Viết Thành
Lên top