Đoàn kết chống dịch, đoàn kết để phát triển đất nước

Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top