Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Meranti), khu vực Bắc Biển Đông còn gió giật cấp 8-9