Do ảnh hưởng của bão số 5 (Meranti), khu vực Bắc Biển Đông còn gió giật cấp 8-9