Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM của ông Tề Trí Dũng

Ông Tề Trí Dũng (Ảnh: SGGP)
Ông Tề Trí Dũng (Ảnh: SGGP)
Ông Tề Trí Dũng (Ảnh: SGGP)
Lên top