Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đình chỉ nam nhân viên điện lực áo phanh ngực, đe dọa khách hàng

Đình chỉ nhân viên điện lực phanh áo ngực, dọa đánh khách hàng.
Đình chỉ nhân viên điện lực phanh áo ngực, dọa đánh khách hàng.