Điều kiện được phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự

Đại học Đà Nẵng trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho ông Erich Johann Lejeune. Ảnh: TN
Đại học Đà Nẵng trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho ông Erich Johann Lejeune. Ảnh: TN
Đại học Đà Nẵng trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho ông Erich Johann Lejeune. Ảnh: TN
Lên top