Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễu hành thuyền hoa bảo vệ môi trường trên kênh Nhiêu Lộc