Điều động ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Thành Phong được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh MQ
Ông Nguyễn Thành Phong được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh MQ
Ông Nguyễn Thành Phong được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh MQ
Lên top