Điều động nhân sự làm nhiệm vụ trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Minh Thành
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Minh Thành
Lên top