Điều động hai Phó Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Quốc hội đối với ông Lê Quang Huy,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Quốc hội đối với ông Lê Quang Huy,