Điều động Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhận nhiệm vụ mới

Ông Nguyễn Khắc Thận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh và đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành. Ảnh: Công an Thái Bình
Ông Nguyễn Khắc Thận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh và đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành. Ảnh: Công an Thái Bình
Ông Nguyễn Khắc Thận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh và đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành. Ảnh: Công an Thái Bình
Lên top