Điều động công tác Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa (giữa) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa (giữa) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa (giữa) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV