Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội

Quân khu 1 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu.
Quân khu 1 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu.
Quân khu 1 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu.
Lên top