Điều động, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Thứ trưởng Bộ NNPTNT

Lên top