Điều động, bổ nhiệm Bí thư Thành ủy và Quyền Chủ tịch UBND TP. Cà Mau

Ông Phạm Bạch Đằng, trao quyết định điều động cán bộ chủ chốt tại Thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Ông Phạm Bạch Đằng, trao quyết định điều động cán bộ chủ chốt tại Thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Ông Phạm Bạch Đằng, trao quyết định điều động cán bộ chủ chốt tại Thành phố Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top