Điều chỉnh mức sinh mới, có nên thay đổi kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3?

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top