Diện tích nhà thuê tối thiểu 8m2/người mới được đăng ký thường trú?

Quốc hội hiện đang thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Quốc hội hiện đang thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Quốc hội hiện đang thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top