Điện mừng nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Xinhua