Điện mừng của các đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3.2

Khẩu hiệu được trang trí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Khẩu hiệu được trang trí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Khẩu hiệu được trang trí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top