Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điện lưới Quốc gia đã đến đảo Cù Lao Chàm