Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điện lực miền Trung thiệt hại 1 tỷ đồng do bão số 4