Điện lực miền Trung thiệt hại 1 tỷ đồng do bão số 4