Diễn đàn Báo chí và Công nghệ: Vì một nền báo chí xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra thông điệp “Vì một nền báo chí xuất sắc” tại Diễn đàn báo chí và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội ngày 13.11.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra thông điệp “Vì một nền báo chí xuất sắc” tại Diễn đàn báo chí và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội ngày 13.11.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra thông điệp “Vì một nền báo chí xuất sắc” tại Diễn đàn báo chí và Công nghệ tổ chức tại Hà Nội ngày 13.11.
Lên top