Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top