Điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021

Thực hiện phun thuốc khử trùng tại bến xe phòng chống COVID-19
Thực hiện phun thuốc khử trùng tại bến xe phòng chống COVID-19
Thực hiện phun thuốc khử trùng tại bến xe phòng chống COVID-19
Lên top