Điện Biên và mục tiêu thành trung tâm khu vực Tây Bắc

Cụm Di tích lịch sử: Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Đồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương
Cụm Di tích lịch sử: Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Đồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương
Cụm Di tích lịch sử: Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Đồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top