Diễn biến phức tạp ở Biển Đông làm nóng hội nghị ASEAN-Trung Quốc về DOC

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự  Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18. Ảnh: BNG.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18. Ảnh: BNG.
Lên top