Điện Biên gỡ nút thắt, mở cửa đón nhà đầu tư

Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang dồn lực để tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của các dự án trọng điểm được đầu tư.
Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang dồn lực để tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của các dự án trọng điểm được đầu tư.
Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang dồn lực để tập trung tháo gỡ điểm nghẽn của các dự án trọng điểm được đầu tư.
Lên top