Điểm sáng ngoại giao vaccine

Phó Tổng thống Mỹ thăm kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Phó Tổng thống Mỹ thăm kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Phó Tổng thống Mỹ thăm kho vaccine tiêm chủng quốc gia của Việt Nam. Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Lên top