Điểm lại 9 Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm ở độ tuổi ngoài 40

Hai trong số các giám đốc công an tỉnh trẻ được bổ nhiệm gồm thượng tá Huỳnh Việt Hoà, đại tá Đinh Văn Nơi (từ trái qua).
Hai trong số các giám đốc công an tỉnh trẻ được bổ nhiệm gồm thượng tá Huỳnh Việt Hoà, đại tá Đinh Văn Nơi (từ trái qua).
Hai trong số các giám đốc công an tỉnh trẻ được bổ nhiệm gồm thượng tá Huỳnh Việt Hoà, đại tá Đinh Văn Nơi (từ trái qua).
Lên top