Điểm đầu vào trường sư phạm thấp: Thầy còn hổng kiến thức, dạy trò làm sao?

Giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top