Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm chuẩn trường ĐH Tôn Đức Thắng từ 16 - 23,5 điểm