Điểm 10 thi THPT quốc gia có phải những điểm 10 thực sự?

Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Chủ tịch Hội đồng đề thi (Ảnh: LĐ)
Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Chủ tịch Hội đồng đề thi (Ảnh: LĐ)
Ông Sái Công Hồng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Chủ tịch Hội đồng đề thi (Ảnh: LĐ)
Lên top