Dịch tả lợn châu Phi lan tới 48 tỉnh ở Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình trước Quốc hội sáng 31.5. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình trước Quốc hội sáng 31.5. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình trước Quốc hội sáng 31.5. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top