Dịch COVID-19 đòi hỏi sự đầu tư cho tiến bộ khoa học và công nghệ

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi Trường Lê Quang Huy phát biểu kết luận. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi Trường Lê Quang Huy phát biểu kết luận. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi Trường Lê Quang Huy phát biểu kết luận. Ảnh: QH
Lên top