Dịch COVID-19: Đề xuất TP.Hồ Chí Minh không còn thuộc nhóm nguy cơ cao

Hình ảnh TP. Hồ Chí Minh trong những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh Hà Phương
Hình ảnh TP. Hồ Chí Minh trong những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh Hà Phương
Hình ảnh TP. Hồ Chí Minh trong những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh Hà Phương
Lên top