Dịch COVID-19 còn phức tạp, không chủ quan nhưng có thể lạc quan

Thủ tướng lưu ý TPHCM phải phân tích kỹ hơn, xác định rõ nguồn lây nhiễm trong khu cách ly, trong cộng đồng để đưa ra giải pháp phù hợp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng lưu ý TPHCM phải phân tích kỹ hơn, xác định rõ nguồn lây nhiễm trong khu cách ly, trong cộng đồng để đưa ra giải pháp phù hợp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng lưu ý TPHCM phải phân tích kỹ hơn, xác định rõ nguồn lây nhiễm trong khu cách ly, trong cộng đồng để đưa ra giải pháp phù hợp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top