Dịch COVID-19: Chính phủ thảo luận các biện pháp thời kỳ "tiền khẩn cấp"

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh VGP
Lên top