Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc

Thủ tướng chủ trì cuộc họp sáng 9.10 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng chủ trì cuộc họp sáng 9.10 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng chủ trì cuộc họp sáng 9.10 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Nhật Bắc
Lên top