Đi tìm chủ nhân chiếc xe RENAULT “1-1-0-2”

Chiếc Renault của ông Hồ Viết Long tặng cho Giáo chủ PGHH được trưng bày tại “Nhà Lưu niệm”.
Chiếc Renault của ông Hồ Viết Long tặng cho Giáo chủ PGHH được trưng bày tại “Nhà Lưu niệm”.