Di chuyển 3.000 F1 ra khỏi "điểm nóng", tiếp tục làm sạch các ổ dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong ngày 28.5. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong ngày 28.5. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nghe lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn trong ngày 28.5. Ảnh: VGP
Lên top